Miért érdemes egy cégnek oktatási és képzõ intézményekkel együttmûködnie?

  • Tehetséges diákok bevonzása, leendõ munkaerõ „feltérképezése”
  • Nemzetközi jó példák megismerése, bevált megoldások adaptálása
  • Innováció, a kutatási eredmények beépülése, az ebbõl fakadó elõnyök kihasználása
  • Kapcsolatépítés, hálózatosodás
  • Hatással tud lenni a képzési tananyag alakítására: a végzettek tudása, készségei összhangban legyenek a munkaerõ-piaci elvárásokkal
  • Imázsnövelés
  • Társadalmi felelõsségvállalás: a cég helyi ismertségének, megítélésének segítése, társadalmi elfogadottság biztosítása

A képzés és a gazdaság szereplõinek együttmûködése a záloga annak, hogy jól felkészült, a valós igényeknek megfelelõ tudással és készségekkel rendelkezõ fiatalok lépjenek a munkaerõpiacra. A diákok fogadása vagy a közös munka a hazai és külföldi partnerekkel a vállalkozás saját munkatársai, vezetõi számára is komoly fejlõdési lehetõséget jelenthet.

A nemzetközi kapcsolatépítés eredménye lehet új módszerek vagy technológiák alkalmazása, új üzleti együttmûködések megalapozása vagy akár piacbõvítés.

Az együttmûködés segíti a cégek, vállalkozások képviselõit abban is, hogy képesek legyenek pontosan megfogalmazni a képzéssel szembeni igényeiket, a munkáltatói elvárásokat. A közös szakmai programok önmagukban hordozzák a párbeszéd, az érdemi kommunikáció lehetõségét.

Egy együttmûködés során a cég befolyással lehet a képzési tananyag kialakítására, lehetõsége van kapcsolatokat kiépíteni, hálózatok munkájába becsatlakozni, a kutatási eredményeket pedig a gyakorlatban hasznosíthatja. 

Az oktatási-képzési intézményekkel való együttmûködés lehetõséget kínál arra is, hogy a cég feltérképezze a leendõ munkaerõ-kínálatot, és magához vonzza a legtehetségesebb diákokat.

Egy ilyen együttmûködés az imázsépítés fontos eszköze is lehet, alkalmat ad arra, hogy a cég társadalmi kapcsolatrendszerét bõvítse, helyi ismertségét növelje.

 

 *  *  *
 

 

 

Stratégiai partnerségek és gyakornokok fogadása az Erasmus+ programban >>  tovább

Munkaerõpiac-orientált felsõoktatás: a munkáltatók által elismert felsõoktatási kurzusok >>  tovább

A munkaerõpiac igényeinek megfelelõ készségek (a New Skills Network projekt tanulságai) >>  tovább

A cégek és oktatási intézmények együttmûködését vizsgáló nemzetközi tanulmányutak tanulságai >>  tovább

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret