Cégek és oktatási, képzési intézmények közötti együttműködések

 

 

Miért érdemes egy cégnek oktatási és képző intézményekkel együttműködnie?

  • Tehetséges diákok bevonzása, leendő munkaerő „feltérképezése”
  • Nemzetközi jó példák megismerése, bevált megoldások adaptálása
  • Innováció, a kutatási eredmények beépülése, az ebből fakadó előnyök kihasználása
  • Kapcsolatépítés, hálózatosodás
  • Hatással tud lenni a képzési tananyag alakítására: a végzettek tudása, készségei összhangban legyenek a munkaerő-piaci elvárásokkal
  • Imázsnövelés
  • Társadalmi felelősségvállalás: a cég helyi ismertségének, megítélésének segítése, társadalmi elfogadottság biztosítása

A képzés és a gazdaság szereplőinek együttműködése a záloga annak, hogy jól felkészült, a valós igényeknek megfelelő tudással és készségekkel rendelkező fiatalok lépjenek a munkaerőpiacra. A diákok fogadása vagy a közös munka a hazai és külföldi partnerekkel a vállalkozás saját munkatársai, vezetői számára is komoly fejlődési lehetőséget jelenthet.

A nemzetközi kapcsolatépítés eredménye lehet új módszerek vagy technológiák alkalmazása, új üzleti együttműködések megalapozása vagy akár piacbővítés.

Az együttműködés segíti a cégek, vállalkozások képviselőit abban is, hogy képesek legyenek pontosan megfogalmazni a képzéssel szembeni igényeiket, a munkáltatói elvárásokat. A közös szakmai programok önmagukban hordozzák a párbeszéd, az érdemi kommunikáció lehetőségét.

Egy együttműködés során a cég befolyással lehet a képzési tananyag kialakítására, lehetősége van kapcsolatokat kiépíteni, hálózatok munkájába becsatlakozni, a kutatási eredményeket pedig a gyakorlatban hasznosíthatja. 

Az oktatási-képzési intézményekkel való együttműködés lehetőséget kínál arra is, hogy a cég feltérképezze a leendő munkaerő-kínálatot, és magához vonzza a legtehetségesebb diákokat.

Egy ilyen együttműködés az imázsépítés fontos eszköze is lehet, alkalmat ad arra, hogy a cég társadalmi kapcsolatrendszerét bővítse, helyi ismertségét növelje.

 

 *  *  *
 

 

 

Stratégiai partnerségek és gyakornokok fogadása az Erasmus+ programban >>  tovább

Munkaerőpiac-orientált felsőoktatás: a munkáltatók által elismert felsőoktatási kurzusok >>  tovább

A munkaerőpiac igényeinek megfelelő készségek (a New Skills Network projekt tanulságai) >>  tovább

A cégek és oktatási intézmények együttműködését vizsgáló nemzetközi tanulmányutak tanulságai >>  tovább