„Hát, ebbõl nem derül ki, mit is dolgozott elõzõ munkahelyén.”
„Te jó ég, ez kétoldalas folyó szöveg!”
„Vajon el is végezte az egyetemet vagy csak járt oda?”
„Csak annyit ír, hogy középfokú nyelvvizsga. Most milyen szinten áll a nyelvtudása?
Beszélni is tud vagy csak a szöveget érti?”
„Õ milyen állásra is jelentkezett?”

 

  

 

 
 

 

Hogy HR-esként kevesebb legyen a kérdõjel és a fejtörés: kérje az Europass önéletrajzot a pályázóktól!

Toborzás könnyen és átláthatóan az Europass dokumentumokkal

Az egységes Európa tagállamainak oktatási rendszerei különböznek egymástól. A végzettségek, valamint a bizonyítványok, oklevelek formája, tartalma és a hozzájuk kapcsolódó szakmai, gyakorlati tudás országonként eltérõ. Az Európai Unió annak érdekében, hogy elõsegítse a különbözõ országokból származó bizonyítványok, szaktudások és kompetenciák összehasonlíthatóságát és átláthatóságát, a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást, 2005. január 1-tõl bevezette az Europass keretrendszert. Így támogatják a szaktudás külföldi megismertetését és ezáltal annak elismerését.

Miért érdemes kérnie az Europass önéletrajzot? 

 • Jobb minõségû önéletrajzok érkeznek. A kitöltési útmutató és a sablon segít, hogy az álláskeresõk minden fontos információt közöljenek magukról. 
   
 • Könnyebb a feldolgozás. A munkaadó idõt és energiát takarít meg, ha minden önéletrajz azonos formátumban érkezik. Egy idõ után rááll a szem a struktúrára, néhány másodperc alatt kihámozhatóak a legfontosabb információk.
   
 • Egyszerûbb az összehasonlítás. Az azonos struktúra könnyíti a pályázók összehasonlítását is.
   
 • Kisebb az esély a valótlan információra. Persze csúsztatni itt is lehet, ám az önéletrajzi sablon és a többi Europass-dokumentum arra sarkallja a pályázókat, hogy a valóságnak megfelelõ információkat adjanak meg magukról. Ráadásul az oklevélmellékletet az egyetem/fõiskola, az OKJ-s bizonyítvány-kiegészítõt a szakképzõ intézmény állítja ki. Így ha ezeket is kéri, máris csökken a valótlan információ esélye.
   
 • Könnyebb az adattárolás és a dokumentáció. Az XML formátum lehetõséget ad arra, hogy a kitöltött önéletrajz egy kattintással feltölthetõ legyen más, hasonló technológiát alkalmazó munkaerõ-közvetítõk internetes adatbázisaiba is.

 

ÚJ: Interoperabilitás - Az Ön CV-kezelõ rendszerének összekötése az Europass rendszerrel

 • Díjtalan szolgáltatás átfogó technikai dokumentáció és technikai támogatás biztosításával
 • Hasznos bármely szervezet számára, amely önéletrajz-adatbázist tart fenn, vagy olyan IT rendszert mûködtet, ahol a felhasználók egy profilt vagy jelentkezési lapot töltenek ki: pl. munkaügyi hivatalok; munkaerõközvetítõ ügynökségek; álláskeresõ portálok; HR szolgáltatók;
  karriertanácsadó irodák.
   
 • Részletek

 

A többi Europass dokumentum miért lehet hasznos a munkaadónak?


Mobilitási igazolvány

Az európai országok valamelyikében folytatott szakmai gyakorlatok, tanulmányok vagy önkéntes munka során megszerzett készségek és kompetenciák igazolására szolgáló dokumentum.

 • A munkaadó láthatja, hogy a pályázó mely cégnél, milyen szakmai gyakorlatot végzett el; mit csinált pontosan, mely képességei fejlõdtek.
 • A dokumentumban szerepel egy referenciaszemély elérhetõséggel, akitõl a munkaadó véleményt is kérhet a pályázóról.


Bizonyítvány-kiegészítõ

A szakképzesítést szerzett (Magyarországon OKJ) pályázók tudását, képességeit bemutató dokumentum.

 • Sokkal jobban feltérképezhetõ a pályázó tudása, mintha csak az önéletrajzban megadott adatok állnának rendelkezésre
 • Pontosan láthatja, a pályázó milyen tárgyakat tanult a képzésen, milyen vizsgákat tett le, milyen eredménnyel, miben volt erõs, miben gyenge.
 • Nem kell külön utánanézni a vizsga meglétének, ami OKJ-vizsgához kötött szakmák esetén különösen gyorsítja a munkaerõ-felvételt.

Oklevélmelléklet

Az egyetemen, fõiskolán felsõfokú diplomát (Bsc, Msc) szerzett álláskeresõk tanulmányait mutatja be.

 • Pontosan láthatja, milyen tárgyakat tanult, milyen eredménnyel végzett a pályázó
 • Csökkenti a kockázatot, hogy valótlan információk szerepelnek a CV-ben, hiszen a felsõoktatási intézmény állítja ki a dokumentumot.
 • Kiderülhet belõle: A pályázó valóban elvégezte-e az egyetemet? Hány év alatt? Mibõl volt erõs? Mire specializálódott?


Nyelvi útlevél
 
Az  álláskeresõ gyakorlati nyelvtudását bemutató dokumentum. Kérje ennek a kitöltését, ha  cégénél fontos a nyelvtudás.
 • Differenciált képet ad az aktív nyelvtudásról
 • Nemcsak az iskolában, hanem az azon kívül szerzett tudást is meg lehet jelölni
 • 6 fokozatú skálán értékeli a pályázó a beszédet, a szövegértést és az íráskészséget


Motivációs levél

Az Europass motivációs levél egy egységes online ûrlap, amely a megszokott és elfogadott kísérõlevél formátumot követi.

 • Használatával a pályázók betartják a motivációs levél fõbb tartalmi és formai elemeit
 • Koherensebb motivációs levelek érkeznek be
 • Az egységes szerkezet miatt könnyen áttekinthetõ és gyorsan kiszûrhetõ a lényeges információEurópai Készségútlevél

A készségútlevél a különbözõ Europass dokumentumokat egy elektronikus fájlba összesítve segít rendszerezni a megszerzett tanulmányi, szakmai tapasztalatokat, nyelvi és szakképesítésen kívül elsajátított kompetenciákat.

 • Egy helyen található meg a pályázó összes benyújtott anyaga
 • Rövidebb idõ alatt felmérhetõ a pályázó alkalmassága a rendszerezett formának köszönhetõen

 

Minden részlet, amit munkáltatóként fontos tudnia az Europass dokumentumokról: 
www.europass.hu

 

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret