Nyomtats

Hogyan indítsuk el vállalkozásunkat kockázatvállalás nélkül?

2014. 08. 19.
Leonardo, vállalkozókészség
Hogyan indítsuk el vállalkozásunkat kockázatvállalás nélkül? Bemutatkozik a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának "vállalkozás-keltetõ" Leonardo innovációtranszfer projektje

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és partnerei egyedülálló módon valósították meg Leonardo da Vinci innovációtranszfer projektjüket. Belga, portugál és francia modellek alapján új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszert dolgoztak ki.

A Munkaügyi Központ felméréseibõl kiderült, hogy az álláskeresõket a vállalkozás indításától leginkább visszatartó tényezõ a magas rizikófaktor, valamint a vállalkozások elindításához és mûködtetéséhez szükséges pénzügyi, számviteli, adminisztratív ismeretek hiánya. Ugyanakkor az, hogy valaki sikerre tudja-e vinni a vállalkozását, bármilyen alapos felkészítés mellett is csak egyféleképpen derülhet ki: ha kipróbálja. De hogyan lehetne kipróbálni egy induló vállalkozást valós piaci körülmények között anélkül, hogy az ne jelentsen sem szociális, sem pénzügyi, sem családi kockázatot a vállalkozó számára?  Erre az eddigi hazai gyakorlat nem biztosított lehetõséget, miközben igen nagy igény lenne rá.
A megoldást a Franciaországban kifejlesztett, valamint Belgiumban és Portugáliában sikeresen bevezetett Couveuse – vállalkozás-keltetõ módszer jelentette. A projekt keretein belül a magyar partnerszervezetek képviselõi ellátogattak ezekbe az országokba, hogy megismerkedjenek az ott már hosszú évek óta jól mûködõ módszerrel. Ahhoz, hogy a vállalkozás-keltetõ módszer adaptálható legyen, figyelembe kellett venni az eltérõ nemzeti sajátosságokat, és a megvalósítás során a hazai jogszabályi környezethez kellett igazítani azt.

A módszertan kidolgozása után a 12 hónapos programba olyan álláskeresõk kerültek, akik életképes vállalkozói ötlettel rendelkeztek.  Az elsõ hat hónap alatt a leendõ vállalkozók képzésben részesültek, melynek keretében elsajátították a vállalkozás indításához, mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket: vállalkozásalapítási és gazdálkodási feladatok, pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek, adózási és társadalombiztosítási ismeretek, üzleti kommunikáció, vállalkozások mûködtetése, marketing szerepelt a tantárgyaik között. Az elméleti képzés mellett segítséget kaptak üzleti terveik kidolgozásában, valamint az elinduláshoz szükséges források felkutatásában (támogatási, pályázati lehetõségek). A vállalkozójelöltek ez idõszak alatt a vállalkozás-keltetõ szervezet nevében, kockázatmentesen próbálták ki saját vállalkozásukat. A munkavégzés egyszerûsített foglalkoztatás keretében történt, mely lehetõséget adott az esetenként történõ keresõtevékenység folytatására, miközben minden pénzügyi, jogi és adminisztratív terhet a keltetõ szervezet viselt a leendõ vállalkozó helyett.

A programban egyedi modulként vállalkozásmenedzselési gyakorlat is szerepelt, melynek célja a megszerzett készségek, illetve a szakmai tudás gyakorlatban történõ kipróbálása volt.
Ennek keretében a jelöltek üzemlátogatásokon nyerhettek betekintést mintaértékû, mûködõ kisvállalkozások mindennapjaiba. A képzési programmal párhuzamosan folyamatos mentori támogatás biztosította a megalapozott, elõvigyázatos, ugyanakkor elõremutató stratégiai döntések meghozatalát és végrehajtását.

A projekt és a vállalkozójelöltek ismertségét és kereskedelmi eredményességét nagyban elõsegítette a helyi kiállításokon, vásárokon való részvétel és megjelenés. Ezeken a rendezvényeken a leendõ vállalkozók lehetõséget kaptak arra, hogy bemutassák termékeiket, szolgáltatásaikat. A kiállításokon való megjelenések jelentõsen hozzájárultak a célközönség megtalálásához, a vevõkör és bevétel növeléséhez, a hatékony kapcsolatépítéshez.
A tesztidõszak végén a jelölt megbizonyosodhatott vállalkozási tevékenységének eredményérõl, és amennyiben tevékenysége hasznot termelt, akkor vállalkozóvá vált, majd az ekkor már bizonyítottan jól mûködõ vállalkozását folytatta tovább, immár saját nevében és saját kockázatára. Ez a kockázatminimalizáló módszer adta a vállalkozás-keltetõ különlegességét, és biztosította a létrejövõ vállalkozások sikerét.

A projekt eredményeként a jelöltek mindegyike vállalkozóvá vált, többen azóta már saját alkalmazottat is foglalkoztatnak. A projekt honlapján – a szakmai megvalósításon kívül – ezeket az immár sikeres vállalkozókat is megismerhetik a látogatók.

Az eredmények azt igazolják, hogy a módszer adaptálható és sikeresen alkalmazható hazánkban. Ennek érdekében a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja minden lehetõséget megragad a program fenntartására és Magyarország többi térségében történõ bevezetésére.
A projekt 2013-ban elnyerte az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért nemzeti díját.

Dr. Nagy Ágnes
Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
www.vallalkozaskelteto.hu


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret