Nyomtats

Mûvészek a gazdaságban – nemzetközi tréning a KIKK-nél

2016. 07. 01.
Erasmus+, együttmûködés
Európai együttmûködés keretében hét ország mûvészei, valamint helyi cégek bevonásával május végén egyhetes tréninget tartottak Pécsett annak érdekében, hogy elõsegítsék a mûvészeti tevékenység, valamint a gazdaság együttmûködését.

 

A Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 2014-ben csatlakozott a „Break In the Desk” címû Erasmus Plusz pályázathoz, amely három éves kifutása alatt hét ország tíz partnere (szervezetek, egyetemek, mûvészeti tevékenységgel foglalkozó képzési helyek) között hoz létre konzorciumot annak érdekében, hogy a mûvészek aktívan vegyenek részt nem mûvészeti tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, vállalatok munkájában, és tevékenységükkel segítsék a vállalatok termelékenységét, versenyképességét.

 

„Szeretnénk kimozdítani a mûvészeket a komfortzónájukból és abban támogatni õket, hogy a tudásukat, tehetségüket szélesebb körben is kamatoztassák” – mondja Keresnyei János, a KIKK Egyesület elnöke. A projektet egy kutatással kezdték, amelyben felmérték, hogy a résztvevõk milyen kompetenciákkal rendelkeznek a mûvészeti tevékenységen kívül, illetve miben szeretnének fejlõdni, hogyan látják az elõrelépés lehetõségét. Most formálódik egy olyan online képzési platform, amibe be tudnak kapcsolódni a mûvészek. Pécsett a PTE Mûvészeti Kar doktoranduszai és hallgatói vettek részt korábban egy egynapos képzésen, ahol elsajátították a mûvészeti projektek tervezési módszertanát. A májusi egyhetes pécsi tréning pedig azt szolgálta, hogy minden mûvész végig tudja gondolni a saját projektjét, azaz, hogy milyen értéket teremt, melyek a nehézségek a megvalósítás során – tehát ne csak alkotásként, hanem projektként fogják fel mûvészeti tevékenységüket.

 

„A tréningre 33-an érkeztek, minden országból három mûvész, illetve a konzorciumi partnerek képviselõi. Lehetõségük volt három olyan pécsi cég képviselõjével megismerkedni – Barking Frog Entertainment, Kulturális Labor Szociális Szövetkezet és a Pécsi Orgonamanufaktúra Kft. (mindhárman a Kreatív Ipari Klaszter tagjai) -, amelyek nyitottak erre a kezdeményezésre. A mûvészeknek az lesz a feladatuk, hogy dolgozzanak a cégek által ismertetett üzleti kihívásokon, azaz csoportmunkában találják ki, hogy miként lehet valamilyen mûvészi beavatkozással megfelelni ezeknek a kihívásoknak” – teszi hozzá Keresnyei János.

 

Az idei évben még két találkozó alkalmával tesztelik az ún. breaking metodológiát, amelynek kidolgozásával várhatóan ezen a nyáron elkészülnek. Spanyolországban inkább cégekkel, míg Franciaországban közintézményekkel fejlesztik az együttmûködést a projekt résztvevõi.

 

Egyelõre két magyar mûvész, Kanis Dorottya és Szabó Klarissza vesz részt a programban, de az egész projekthez nemcsak képzõmûvészek, hanem elõadómûvészek, illetve egy zenei stúdiót mûködtetõ producer is csatlakozott. Az, hogy az együttmûködések miként valósulnak meg, nagymértékben függ az egymásra találó partnerek mûködési területétõl, az egymás iránt támasztott elvárásoktól. A cél mindenképpen az, hogy a mûvészi szabadság megõrzése mellett értékes produktum jöjjön létre a cégek, szervezetek megelégedésére.

 

A projekt iránt meglehetõsen élénk volt az érdeklõdés, így a különbözõ országokban a jelentkezõk közül a legnyitottabb alkotókat válogatták ki. A konzorciumi partnerek részére nyitott a lehetõség a munkába való bekapcsolódásra, mint ahogy külsõ cégek számára is biztosítják ezt. A hazai koordináló szervezet a pécsi KIKK Egyesület, a projekt 2017 õszén zárul.

 

Szerzõ: K.T.
Forrás: Dél-Dunántúli Gazdaság, 2016. július 1.

 


Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret