A Tempus Közalapítvány jelentõs szerepet tölt be az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai elõmozdításában, melynek részeként 2011-ben egyik fókusztémaként a felsõoktatás és a munkaerõpiac kapcsolatát választottuk. Elsõdleges célunk az volt, hogy kezdeményezéseinken keresztül felhívjuk a felsõoktatási szereplõk figyelmét a téma helyi szintû átgondolásának fontosságára, valamint feltárjuk és támogassuk a helyi oktatási innovációkat.

Léteznek-e, valóban szükségesek-e új munkaerõ-piaci készségek? Hogyan reflektál a változó igényekre a képzési kínálat? Milyen hatékony módszereket, tanulásszervezési eljárásokat, motivációs és értékelési technikákat alkalmaznak a felsõoktatási oktatók a minõségi képzés érdekében? Hogyan mûködnek együtt az intézmények a képzésfejlesztés és megvalósítás során külsõ szereplõkkel, a munkáltatókkal?

A Mit díjazna a munkáltató? felhívásunk keretében olyan felsõoktatási kurzusokat kerestünk, amelyek az elméleti alapok átadása mellett sikeresen valósítják meg a munkaerõpiacon való érvényesüléshez szükséges készségek és kompetenciák fejlesztését. A díjazott kurzusok között van jogi, gazdasági, turisztikai és informatikai kurzus, valamint egy karriertervezést támogató különdíjas tréning is. Közös vonásuk, hogy mind gyakorlatorientált, segítik a hallgatók együttmûködését, kommunikációs és problémamegoldó készségeiket is.

2011 tavaszán helyi szakmai napokat támogattunk azzal a szándékkal, hogy párbeszédre ösztönözzük a felsõoktatási és a munkaerõ-piaci szereplõket. A következõ témákat dolgoztunk fel a rendezvénysorozat keretében:

  • A hallgatói tanácsadói szolgálatok integrálása a felsõoktatásba
  • Könyvtár-pedagógia és a kultúraközvetítés színterei
  • Munkaerõ-piaci kihívások és kompetenciafejlesztés a humánerõforrás-gazdálkodási képzésben, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret szakokon
     

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret