Szakértõi tanulmányutak tapasztalatai


Innováció és kreativitás a felsõoktatás és a vállalkozások együttmûködésében (Litvánia)

Gál Zsuzsanna, Szegedi Tudományegyetem

A vilniusi tanulmányút számos jó példával és gyakorlattal szolgált a felsõoktatás és az üzleti vállalkozások közötti partneri együttmûködési lehetõségek kihasználására. Az EU gazdaságpolitikai és oktatáspolitikai fejlesztési stratégiáinak kiemelt célkitûzése az oktatási intézmények és a gazdasági szereplõk sokszínû partnerségének elõmozdítása, a képzésben rejlõ innovatív lehetõségek kihasználása a sikeresebb foglalkoztathatóság elérése érdekében. Az újabb és újabb kihívások megfelelõ kezeléséhez elengedhetetlen, hogy a képzési tartalmak és módszerek gyorsan és érzékenyen igazodjanak az állandóan alakuló társadalmi igényekhez, a munkaerõ-piaci változásokhoz, így a foglalkoztatók elvárásaihoz.

Tovább a cikkre 

♦ ♦ ♦

Gyakornokok szakmai integrációjának elõsegítése (Franciaország)

dr. Jármai Erzsébet, Budapesti Gazdasági Fõiskola

Az országok képzési-oktatási rendszere különféle indikátorokkal méri intézményeinek, területi oktatási központjainak mûködési eredményét. Ilyen mérõszám például a munkaerõ-piaci beilleszkedés százalékos aránya a szakmai bizonyítványt szerzett diákok körében. Bár a 60 millió lakosú Franciaországban az országos képzési hálózatban marginális helyet foglal el az ún. Maisons Familiales Rurales típusú szakképzõ intézményi hálózat a maga 800 iskolájával, mégis jelentõs szerepe van, mert az átlagosnál rosszabb szociális helyzetben lévõ fiataloknak is lehetõséget nyújt, hogy szakmát tanuljanak.

Tovább a cikkre

♦ ♦ ♦

Vállalkozásfejlesztés Észak-Olaszországban

Münnich Zsófia, Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

A tanulmányút célja az volt, hogy a vállalkozási készségek fejlesztésével kapcsolatos jó gyakorlatokat oszthassanak meg egymással a különbözõ területeken tevékenykedõ szakértõk. Az öt nap során több, a vállalkozások, vállalkozási készségek fejlesztése szempontjából fontos szervezet képviselõjével találkozhattunk. Közös pont, hogy mindenképpen szeretnék az iskolai, szakiskolai oktatást a cégek igényeihez közelíteni, hiszen ez mind a felsõoktatás, mind a szakoktatás terén engedhetetlen. Ehhez azonban a vállalatok részérõl is egyfajta szemléletváltásra van szükség.

Tovább a cikkre

♦ ♦ ♦

Alacsony végzettségûek társadalmi-gazdasági integrációja Flandriában

Pete Zoltán, Építési Vállalkozók Országos Szövetsége

A tanulmányút az oktatásból a munka világába való átmenet elõsegítésnek flandriai gyakorlatát mutatta be. A jól felépített program során a flamand képzési struktúra minden szegmensét, azaz az iskolarendszerû képzés mellett a felnõttképzést, átképzést, valamint a speciális képzési lehetõségeket nyújtó intézmények tevékenységét is módunkban állt megismerni. Átfogó képet kaphattunk arról, hogy Flandriában milyen lehetõségek és milyen intézményi háttér segíti elõ a fiataloknak, közülük is legfõképpen a szociális, mentális vagy más problémákkal küzdõ fiataloknak a munka világába történõ orientálását.

Tovább a cikkre

♦ ♦ ♦

Az egész életen át tartó tanácsadás rendszere Litvániában

Hajdú Endre, Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pszichológiai Tanácsadó Intézet

Lenyûgözõ az a fejlõdés, amit Litvánia a pályatanácsadás területén szakpolitikai, intézményi  és a gyakorlati munka szintjén néhány év leforgása alatt elért. Az országos pályainformációs adatbázisuk bármelyik országban alkalmazható lenne.

Tovább a cikkre

 

Kapcsolódó anyagok:
Név Megjegyzés Típus Méret